Norges Livredningsselskap Bergen krets 

Avholder årsmøte

onsdag 15. mars 2017 Kl.19.00 i Slåtthaughallen.

Eventuelle saker må sendes til styret innen  07. mars 2017

Dagsorden i henhold til vedtekter.Har du spørsmål angående kursene kontakt kretsens leder på 
 epost
Det er ingen påmelding på denne epost adressen!
Norges Livredningsselskap i media:Kretsens styre:
Leder: Reidar Krabbedal
Nestleder: Laila Ulsmaag
Styremedlem: Kjersti Borge Aase
Styremedlem/regnskap: Kristin Bruvik
Styremedlem: Bård Emil Danielsen
Varamedlem: Elin Gullaksen
Varamedlem: Marianne Edvardsen