Norges Livredningsselskap Bergen krets 

Vi starter opp med 8 ukers kurs i Slåtthaughallen i uke 16, svømmekurs for barn og babysvømming i kolonnen til venstre
Klikk på aktuelt kurs i kolonnen til venstre
Har du spørsmål angående kursene kontakt kretsens leder

Det er ingen påmelding på denne epost adressen!

Norges Livredningsselskap i media:Kretsens styre:
Leder: Reidar Krabbedal
Nestleder: Laila Ulsmaag
Styremedlem: Kjersti Borge Aase
Styremedlem/regnskap: Kristin Bruvik
Styremedlem: Bård Emil Danielsen
Varamedlem: Elin Gullaksen
Varamedlem: Marianne Edvardsen